Atelier 2M byl založen v roce 2006 jako volné sdružení architektů a designérů.
Zakladateli ateliéru jsou ing. Marek Treščák a ing. arch. Marek Babjak.
Ateliér se zabývá navrhováním a projektováním staveb pro bydlení,
komerčních a bytových interiérů.
Nedílnou součástí je design atypického nábytku a jiných interiérových prvků na míru.
Ateliér zajišťuje projektovou dokumentaci ve všech stupních vypracování,
od studie po vyhotovení prováděcí dokumentace,
výběrová řízení na dodávku díla v celé šíři,
osobní spoluúčast při provádění díla formou autorského dozoru.
Důraz je kladen především na individuální přístup k jednotlivým projektům,
dokonalé funkční, estetické a technické zvládnutí celku i detailu.

V současnosti se atelier zaměřuje na design nových a rekonstrukce stávajících obytných interiérů. Pro představu klientů přikládáme postup při vypracování projektu s orientačními cenami za provedené práce: projekt krok za krokem a ukázky z vytvořených projektů: projekt 01, projekt 02, projekt 03, projekt 04.