Atelier 2M byl založen v roce 2002. Zabýváme se navrhováním komerčních a bytových interiérů v plném rozsahu od prvotní studie, přes zpracování spaceplanů, fotorealistických vizualizací, až po vyhotovení prováděcí dokumentace. Nedílnou součástí je design atypického nábytku a interiérových prvků na míru. Důraz je kladen na individuální přístutup k projektům, dokonalé funkční, estetické, materiálové a technické zvládnutí celku i detailu.